Dokumentacja Techniczna

W oparciu o wieloletnie doświadczenie i wiele projektów oferujemy szeroki zakres usług w zakresie dokumentacji technicznej.

Dzięki ścisłej współpracy z naszymi firmami partnerskimi tworzymy i weryfikujemy dokumentację w różnych systemach CAD / CAE.

DZIAŁ CAE: Tworzenie i przegląd dokumentacji

Projekty realizujemy przy użyciu poniższych systemów:

 • RUPLAN 4.x
 • Ruplan Basic
 • RUPLAN EVU razem z QS (stara norma DIN, nowa IEC oraz KKS)
 • RUPLAN LOC – dla pojazdów szynowych
 • RUPLAN KABI
 • RUPLAN ATD Modul – Austryjacka branża energetyczna
 • RUPLAN z modułem Daimler *
 • EPLAN
 • ELCAD wszystkie wersje, Inżynieria mechaniczna
 • AUCOPLAN wszystkie wersje, EMR-wyposażenie techniczne
 • Engineering Base Power
 • Engineering Base – różne branże
 • AutoCAD
 • MicroStation
 • inne systemy i formaty na życzenie

Formularz kontaktowy

Werner Polok
Tel. +49 171 540 7664